ایران پاپ آپ - کسب درآمد از پاپ آپ

تبلیغات بنری
تعرفه تبلیغات
تعرفه تبلیغات
نام بسته مقدار اعتبار هزینه بانک
پاپ آپ 2000 تایی 2,000 7,000 تومان
پاپ آپ 5,000 تایی 5,000 17,500 تومان
پاپ آپ 10,000 تایی 10,000 35,000 تومان
پاپ آپ 20,000 تایی 20,000 60,000 تومان
پاپ آپ 50,000 تایی 50,000 150,000 تومان
پاپ آپ 100,000 تایی 100,000 290,000 تومان
پاپ آپ 200,000 تایی 200,000 560,000 تومان
پاپ آپ 300,000 تایی 300,000 810,000 تومان
آی پی خارجی 2,000 6,000 تومان
آی پی خارجی 5,000 15,000 تومان
آی پی خارجی 50,000 150,000 تومان
تبلیغات موبایلی 5,000 20,000 تومان
تبلیغات موبایلی 10,000 40,000 تومان
پست ثابت 100 کلیک 100 12,000 تومان
تبلیغات موبایلی 20,000 80,000 تومان
پست ثابت 200 کلیک 200 24,000 تومان
تبلیغات موبایلی 50,000 200,000 تومان
تبلیغات موبایلی 100,000 400,000 تومان
پست ثابت 300 کلیک 300 36,000 تومان
پست ثابت 500 کلیک 500 60,000 تومان
پست ثابت 1000 کلیک 1,000 120,000 تومان
پست ثابت 3000 کلیک 3,000 345,000 تومان
پست ثابت 5000 کلیک 5,000 550,000 تومان
برای سفارش پاپ آپ ، به قسمت سفارش و مدیریت پاپ آپ ( در پنل کاربری ) مراجعه کنید. هنوز ثبت نام نکرده اید؟