پست ثابت چیست :

پست ثابت نوعی تبلیغ جدید است که محصول،کالا و یا سایت مورد نظر شما به همراه چندین خط توضیح در بهترین مکان سایت ها قرار میگیرد.در تصویر زیر میتوانید نمونه ای از این نوع تبلیغ که با کادری به رنگ قرمز مشخص شده است مشاهده فرمایید http://irpopup.ir/images/Fix%20Post%20Sample.png این نوع تبلیغ بازدهی بسیار بالاتری نسبت به تبلیغات بنری دارد چراکه شما در تبلیغات بنری نمیتوانید توضیح وارد کنید.همچنین هزینه تبلیغات بنری بیشتر از این نوع تبلیغ است تبلیغ بنری برای فروش محصولات و خدمات مناسب نیست اما بازدهی فروش در پست ثابت چندین برابر است

جهت مشاهده تعرفه تبلیغات پست ثابت به این بخش مراجعه فرمایید.